Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (2023)

 • Innan du flyttar ut: Välj ett lämpligt datum för överlämningen
 • Rensa och städa: vad behöver göras?
 • Checklista för överlämningsdatum: Detta bör du ha med dig
 • Tillvägagångssätt för överlåtelse av lägenheten: Protokoll, överlämnande av nycklar och fullmakt
 • Efter utflyttning: kan hyresvärden fortfarande ställa krav?
 • De viktigaste frågorna sammanfattade

Innan du flyttar ut: Välj ett lämpligt datum för överlämningen

Som hyresgäst ska du lämna över lägenheten till din hyresvärd i gott skick när du flyttar ut. Det är därför vettigt att tänka på möjliga kosmetiska reparationer i god tid. Boka sedan tid med hyresvärden för överlämning av hyresbostaden som passar er båda.

Bra att veta:Föreslår hyresvärden ett datum för återlämning av lägenheteninnan ditt hyresavtal löper utinnan, runt den 25:e i månaden, måste du göra dettainte acceptera. Du är skyldig att flytta ut först den dag ditt hyresavtal upphör, vid midnatt.

Henneny lägenhetredan väntar? Då kan du vidta åtgärder innan du flyttar in: Med den kostnadsfria anmälan om din flytt gör du det enklare för banker, myndigheter och liknande att byta alla handlingar till din nya adress.

Rensa och städa: vad behöver göras?

Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (1)

Lägenhetsopat rentLämna över

Innan hyresförhållandet upphör ska hyresgäster använda lägenheten en gångta bort smuts grovt. Men du behöver inte putsa fönstren utan att lämna ränder eller se till att du kan se dina reflektioner i golvplattorna. I många kontrakt används begreppet i detta sammanhangsopat rentBegagnade.

utrymma lägenheten helt

Lägenheten ska vara helt utrymd vid överlåtelsedatum. Om hyresvärden måste slänga grovavfall eller annat avfall åt dig efter att du har flyttat ut, debiterar han dig för kostnaderna.

självförvållad skada

Rättvisa villkorbetyder diggrova defekter och skadoreliminera som har uppstått under din hyresperiod till följd av vårdslöshet. Om en golvplatta till exempel sprack för att du tappade något tungt där, får du betala för reparationen. Huruvida hyresvärden tar över detta eller ni anlitar en hantverkare bör ni diskutera senast vid överlämningen.

Bra att veta:Normalt slitage såsom repor på dörren eller missfärgade fogar i badrummet räknas inte som defekter. Du måste vara högljuddBGB 538inte kan avhjälpas av hyresgästen.

Strukturella förändringar

Ocksåegna installationer i lägenheten– till exempel inbyggnadsköket du själv köpt – ska bort. Om inte hyresvärden eller efterföljande hyresgäst är intresserad av att ta över. Det är värt att fråga om detta innan du överlåter lägenheten.

Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (2)

Smarta flytthjälpare: dina kostnadsfria flyttchecklistor

Oavsett om du flyttar med hund, utomlands eller din första egna lägenhet – med de kostnadsfria och individuella flyttchecklistorna har du alltid koll på dina uppgifter. Markera helt enkelt vad du har gjort när som helst och från vilken plats som helst via smartphone och låt vår e-postuppdatering informera dig om dina personliga flyttframsteg. Komma igång!

Checka in nu

Målning, tapetsering och Co.: Är renovering obligatorisk vid utflyttning?

Du behöver bara måla eller renovera innan du flyttar ut om det är detnödvändigochavtalat i hyresavtaletär. Till de vanligakosmetiska reparationer, som många hyresgäster får ta på sig, omfattar enligt kontraktet till exempel tätning av plugghål.

Men:Alla renoveringsspecifikationer eller klausuler i hyreskontrakt är inte lagliga.

Detta är din rättighet som hyresgäst:

 • Hyresvärden får inte från början föreskriva att du måste totalrenovera lägenheten när du flyttar ut.
 • Du behöver bara renovera om något är slitet utöver det vanliga eller om du har skadat något.
 • Du behöver inte ta bort normalt slitage, till exempel från normal gång på golvet.
 • Hyresvärden får inte ange i hyresavtalet att du ska måla om eller tapetsera alla rum när du flyttar ut.
 • Han kan dock kräva att du målar väggarna i neutrala toner när du flyttar ut, till exempel om du tidigare målat en vägg i knallrosa.
 • Du behöver inte göra några kosmetiska reparationer (t.ex. måla väggarna eller lägga nya heltäckningsmattor) om du tog över lägenheten orenoverad. Du måste dock kunna bevisa att lägenheten inte var renoverad när du flyttade in. Ett överlämningsprotokoll som upprättas när du flyttar in hjälper här.

Tips: Om du behöver renovera hittar du nödvändiga tillbehör ijärnaffär.

Checklista för överlämningsdatum: Detta bör du ha med dig

Din checklista för överlämnandet av lägenheten inkluderar:

 • Papper, penna och kamera, för att kunna dokumentera lägenhetens slutliga skick
 • en lista överaktuella mätaravläsningar
 • Nyckelsom hör till lägenheten (lägenhetsnycklar, ytterdörrsnycklar, postlådenycklar, eventuellt källar- och vindsnycklar etc.)
 • en förtrycktlägenhetsöverlåtelseprotokoll. Det är lätt att göra med ett exempelformulär

Ladda ner provformulär för överlämnande

Tips:Ta med dig ett vittne till överlämningen. På så sätt kan du också skydda dig mot senare oenigheter med hyresvärden.

Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (3)

iStock.com/LumineImages

Så fort hyresvärden fått alla nycklar är lägenheten officiellt överlämnad.

Tillvägagångssätt för överlåtelse av lägenheten: Protokoll, överlämnande av nycklar och fullmakt

Tillsammans med hyresvärden går du från rum till rum och bedömer lägenhetens skick. Om skadan upptäcks, diskutera tillsammans hur du ska hantera den. Det är tillrådligt för båda parter att göra detta på en gånglägenhetsöverlåtelseprotokollatt hålla kvar.

Kanske är detny hyresgästprecis vid överlåtelse av lägenheten. Detta kan vara en fördel för dig: när det kommer till målning och renovering,du kan samordna direkt med nästa hyresgäst. Kanske kommer han att göra målningen frivilligt eftersom han då kan ordna allt efter hans önskemål. Detta bör också registreras i överlämningsprotokollet.

Förlorad nyckel: vad ska man göra?

När du lämnar över lägenheten ska du lämna in alla nycklar som du fått för att flytta in. Om du har tappat bort en nyckel, meddela hyresvärdenhelst omedelbartoch vänta inte tills lägenheten överlämnas. Hyresvärden bestämmer sedan om låset eller låssystemet ska bytas ut.

Obdu betalar för detberor på flera punkter, till exempel:

 • var du tappat bort nyckeln och om du handlat vårdslöst
 • hur stor faran faktiskt är att nyckeln tilldelas huset och någon får obehörigt tillträde

Överlåtelse av lägenheten med fullmakt: Exakt formulering är viktig

Om du redan har flyttat till en annan stad och inte har tid att personligen lämna över lägenheten till hyresvärden kan du be någon du litar på att göra dettautfärda en fullmakt.

Det är viktigt att skriva ner exaktvilka rättigheterbevilja till din auktoriserade representant.

 • Han eller hon bör i alla fall ha rätt att ta din plats (även med bilder).dokumentera hur du lämnade lägenheten– så att hyresvärden senare inte kan göra några obefogade anspråk.
 • Du bör också notera om personen har befogenhet att bestämma för din räkning om du är stillareparera skadoreller göra kosmetiska reparationer.

Efter utflyttning: kan hyresvärden fortfarande ställa krav?

Så snart överlåtelsedatumet för lägenheten är över och du har lämnat över alla nycklar till hyresvärden,officiellt överlåta lägenheten. Men kan hyresvärden fortfarande ställa krav efter att lägenheten har lämnats tillbaka?

Inte riktigt: Dina återstående skyldigheter registreras i lägenhetsöverlåtelseprotokollet. Ger hyresvärden merefterföljande defekterJag märker att han vanligtvis kaninga kravmer till den tidigare hyresgästen och måste själv åtgärda bristerna.

Om du inte harBrister täckte medveteteller dold - det skulle vara bedräglig felaktig framställning som du kan hållas ansvarig för.

Hyresvärden vägrar en ordentlig överlåtelse eller ett protokoll? Då kan du som hyresgästLämna över lägenheten utan hyresvärd. Det viktiga är att duupprätta en protokoll själv och få den kontrasignerad av ett vittne. Efter det är det bara att lämna över alla nycklar till hyresvärden.

De viktigaste frågorna sammanfattade

Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (4) Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (5)

När måste lägenhetsöverlåtelsen ske?

Lägenheten ska överlåtas senast sista dagen av hyresförhållandet. Men om både hyresvärd och hyresgäst kommer överens kan ett tidigare datum även avtalas.

Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (6) Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (7)

Vad ska man vara uppmärksam på vid överlåtelse av lägenheten?

 • Rensa lägenheten helt innan mötet.
 • Grova orenheter bör avlägsnas.
 • Hyresvärden måste acceptera normala tecken på användning.
 • Ta med ett vittne.
 • Upprätta ett överlåtelseprotokoll och få det undertecknat av hyresvärden.

Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (8) Överlåtelse av lägenheten vid utflyttning: rättigheter och skyldigheter som hyresgäst (9)

Hur lång tid tar en lägenhetsöverlåtelse?

En överlåtelse av en lägenhet tar vanligtvis inte längre än 15 till 30 minuter. Det kan dock ta upp till en timme för hyresvärden att inspektera alla rum och kontrollera om det är fel.

 • Relevanta ämnen
 • arrendelagen
 • Lämna över

FAQs

Vad gäller vid överlåtelse av hyreslägenhet? ›

Vad gäller vid överlåtelse av bostadshyresrätt? Överlåtelsen av en hyresrätt är bara giltig om hyresvärden eller hyresnämnden ger sitt tillstånd. En hyresgäst som inte längre vill nyttja sin hyresrätt kan överlåta den till en närstående om denna bor varaktigt tillsammans med hyresgästen.

Kan hyresvärden neka till överlåtelse? ›

Om hyresvärden skulle neka lokalhyresgästen att överlåta sin rörelse med tillhörande hyresavtal, har hyresgästen rätt att få frågan prövad av hyresnämnden. För att få hyresnämndens tillstånd måste man som hyresgäst kunna visa att rörelsen som bedrivs i lokalen ska överlåtas.

Får man överlåta hyreskontrakt? ›

Huvudregeln är att du som hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § jordabalken). Som hyresgäst har du möjlighet att överlåta din hyresrätt till en närstående som du varaktigt sammanbor med (12 kap. 34 § jordabalken).

Har man rätt att byta sin hyreslägenhet med någon annan hyresgäst? ›

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet. Om hyresvärden nekar samtycke kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd till bytet. Utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden får bytet inte äga rum.

Vilka rättigheter har hyresvärden? ›

Några av rättigheterna är följande: Din hyresvärd ska se till att lägenheten är i gott skick. Detta ingår i hyresvärdens underhållsplikt som bland annat innebär att de med jämna mellanrum ska utföra målning av väggar och tak och att de ska se till så att du har fungerande vitvaror.

Vad händer vid överlåtelse? ›

Ett överlåtelseavtal är ett avtal som främst används mellan köpare och säljare vid försäljningar av bostadsrätter. Avtalet bevisar att den gamla ägaren överlåter rätten till bostaden till den nya ägaren. När du köper en bostadsrätt köper du nämligen inte lägenheten i sig, utan endast rätten att bo i den.

Kan hyresvärden kasta ut mig? ›

Hyresvärden säger upp hyresavtalet i förtid, på grund av att hyresrätten är förverkad. Vägrar hyresgästen då att flytta får hyresvärden vända sig till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att få frågan prövad. Hyresvärden säger upp hyresavtalet till en dag då den särskilda överenskommelsen inte längre gäller.

Får hyresvärden visa min lägenhet? ›

Hyresvärdens möjlighet att visa lägenhet

Lägenheten är oftast ledig till uthyrning tre månader från uppsägning för en hyreslägenhet (12:4 st 2 p 3 JB). När hyresvärden visar lägenheten ska denne se till att hyresgästen inte blir utsatt för större olägenhet än nödvändigt (12:26 st 3 JB).

Kan hyresgästen bestämma vem som tar över kontraktet? ›

En allmän regel inom avtalsrätten är att en avtalspart inte kan sätta annan part i sitt ställe i avtalet utan den andre avtalspartens samtycke. Exempelvis kan en hyresgäst inte själv bestämma över om hyresrätten till en lokal ska överlåtas till någon som övertar en verksamhet.

Hur ser ett överlåtelseavtal ut? ›

Detta ska ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal innehålla

Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare. Det ska tydligt framgå vilken fastighet kontraktet gäller och överenskommet pris. Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med. Kontraktet behöver vara daterat.

Kan man lämna över lägenheten om man själv står på kontraktet? ›

Ja. Om du som gift eller sambo har ett varaktigt sammanboende med den som står på kontraktet kan du ha rätt att överta kontraktet. Kraven är att den som ska ta över lägenheten ska ha haft gemensamt hushåll med hyresgästen under en längre tid men den som ska ta över måste även vara skötsam och klara av att betala hyran.

Vilka giltiga skäl finns det för att kunna få tillstånd till att hyra ut i andra hand? ›

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning
 • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. ...
 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. ...
 • Längre utlandsvistelse. ...
 • Provsamboende. ...
 • Uthyrning till närstående. ...
 • I väntan på försäljning.

Vad gäller för Övernattningslägenhet? ›

Har du en övernattningslägenhet kan det räknas som dubbel bosättning av Skatteverket. Förutsättningen är att du bor i var och en av bostäderna minst en sjundedel av din tid. Grunden i folkbokföringslagen är visserligen att du ska vara skriven där du bor mesta delen av tiden. Men det finns undantag från den regeln.

Vad har man för skyldigheter som hyresgäst? ›

Hyresgästens skyldigheter och ersättningsansvar
 • Betala hyran enligt överenskommelse.
 • Meddela hyresvärden om skador.
 • Vårda bostaden omsorgsfullt.
 • Du ansvarar inte för normalt slitage på bostaden.
 • Gör slutstädningen ordentligt.
 • Förvara nycklarna omsorgsfullt.
 • Syner förebygger tvister.
 • Bevisbörda för skador.

Vad innebär det juridiskt att en hyresgäst har rätt att byta sin lägenhet mot en annan? ›

Enligt hyreslagen har hyresgästen möjlighet att använda sin bostad för att byta till sig en annan bostad, antingen om hyresvärden godkänner bytet eller om hyresnämnden lämnar tillstånd.

Hur lång tid får hyresvärden ta på sig att åtgärda fel? ›

Din hyresvärd har ett ansvar att hålla bostaden i brukbart skick (12 kap 9 § jordabalken). Din hyresvärd ska svara på felanmälningar och åtgärda problem av det slag du beskriver så snart det är möjligt. Du ska inte behöva vänta flera veckor på detta.

Vilka skador i lägenheten måste jag betala för? ›

Du har rätt att använda lägenheten på ett normalt sätt

Du behöver inte betala för normalt slitage. Du kan bli skyldig att betala om du varit oförsiktigt och vållat skador i lägenheten, som hål i innerdörrar, sönderrivna tapeter, sprickor i handfat eller toalett, eller om det saknas fast inredning när du flyttar.

När är hyresvärden skyldig att renovera? ›

När kan jag kräva en renovering? Det är vanligt att man tapetserar eller målar om i en lägenhet efter 12–15 år. Efter så lång tid räknar man ofta med att lägenheten normalt är så pass nedsliten att det är dags att fräscha upp den.

Är överlåtelseavtal bindande? ›

Överlåtelseavtalet är bindande när båda parter undertecknat det. Ett skriftligt eller muntligt anbud eller löfte om att köpa eller sälja är aldrig bindande utan det krävs ett skriftligt avtal. Ett överlåtelseavtal kan bara ske vid överlåtelser av bostadsrätter.

Vad gäller vid Upplåtelseavtal? ›

Vad ska ett upplåtelseavtal innehålla?
 • information om bostaden, som lägenhetsnummer, adress, föreningens namn och organisationsnummer.
 • köpeskilling, årsavgift och eventuell upplåtelseavgift.
 • en förklaring om att föreningen upplåter bostaden till köparen.

Vad gäller vid överlåtelse av bostadsrätt? ›

Överlåtelse kan vara försäljning, byte eller gåva av en bostadsrätt. Det betyder att äganderätten övergår till en annan person. Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in.

Vad krävs för att vräka en hyresgäst? ›

Du kan ansöka om vår hjälp med att vräka (avhysa) en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Då ska du ansöka om vanlig handräckning så att du kan få ditt krav fastställt. Den du har ett krav mot får samtidigt möjlighet att svara och ta ställning till kravet.

Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta? ›

Om det skulle vara så att din hyresgäst vägrar flytta ut när tiden löpt ut är det bästa att ansöka om handräckning hos Kronofogden som då får avhysa eller avlägsna hyresgästen.

Hur kan man bli av med en hyresgäst? ›

Om hyresgästen har sin hemvist i Sverige kan nästan alla uppsägningar göras genom rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress. Det krävs då inte att hyresgästen hämtar ut brevet för att hon eller han ska anses vara delgiven.

Är man skyldig att visa sin lägenhet? ›

Som avflyttande hyresgäst är du enligt hyreslagen §26 skyldig att visa din lägenhet på lämplig tid för kommande hyresgäster. Om du vill kan du be någon du känner att visa lägenheten åt dig.

Är man skyldig att visa hyresrätt? ›

Om lägenheten ska hyras ut till någon annan får hyresvärden hålla visningar av bostaden på en, för hyresgästen, lämplig tid. Du som hyresgäst behöver självklart inte närvara på visningen. Även i detta fall måste uthyraren ha förvarnat i tid och fått ditt godkännande innan.

Får hyresvärden höja hyran med hur mycket som helst? ›

Trappningsregeln är en skyddsregel som ska hindra att hyresgäster får höjningar av hyran som tvingar dem att flytta. Med regeln kan en stor höjning av hyran delas upp i etapper och höjas en gång per år under några års tid istället.

Vem har rätt att bo kvar i lägenhet? ›

När ett par har skaffat en lägenhet för att använda som gemensam bostad är det den som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den efter en separation. Det gäller oavsett vem av samborna som står som hyresgäst på hyresavtalet. Hyresvärden måste godta den hyresgäst som tilldelas lägenheten i bodelningen.

Vad får en hyresvärd inte göra? ›

Förbud av rökning och husdjur är vanliga exempel på oskäliga hyresvillkor. – Det är sådant som många hyresvärdar vill förbjuda. Men hyresvärden har inte rätt att lägga sig i vad hyresgästen gör i sitt hem. Även om det står i avtalet kan du inte bli vräkt för att du inte följer villkoret, säger Martin Hansson.

I vilka fall är hyresgästen skyldig att bereda hyresvärden omedelbart tillträde till lägenheten? ›

Enligt 12 kap. 26 § jordabalken (1970:994) har hyresvärden rätt att omedelbart få tillträde till lägenheten om det krävs för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Med förbättringsarbeten avses både faktiska förbättringar och reparationer.

Vem skriver överlåtelseavtal? ›

Avtalet måste uppfylla vissa formkrav. Det måste vara skriftligt och ska skrivas under av både säljaren och köparen. Avtalet ska också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset.

Vad är skillnaden mellan köpekontrakt och överlåtelseavtal? ›

När man köper ett hus/villa det själva fastigheten som man köper och då skriver man på ett köpekontrakt. Är det däremot en bostadsrätt är det rätten att bo i bostaden som byter ägare. Köpet är då en form av överlåtelse och regleras av ett överlåtelseavtal.

Vem ska betala Överlåtelseavgiften? ›

Överlåtelseavgift tas vanligtvis ut med belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet. Det ska också framgå om det är köparen eller säljaren som ska betala avgiften. Det vanligaste och mest praktiska är att köparen betalar överlåtelseavgiften, då kan avgiften tas ut på avgiftsavin vid nästkommande aviseringstillfälle.

Kan hyresvärden säga upp kontraktet utan anledning? ›

Ett hyresavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av antingen hyresgästen eller hyresvärden med iakttagande av uppsägningstiderna. Hyresvärden ska ha en godtagbar grund för uppsägningen. Det är i allmänhet inte möjligt att säga upp ett tidsbundet hyresavtal under avtalsperioden.

Vem bör ansvara för att hyran blir betald till hyresvärden vid uthyrning i andra hand ?-? ›

Hyran är alltid ditt ansvar, det vill säga förstahandshyresgästens. Det är du som är skyldig att se till att hyra betalas in. Om du får tillstånd från hyresnämnden, gäller det alltid för en viss tid och kan ibland vara förenat med vissa villkor.

Vad krävs för att hyra ut sin bostadsrätt? ›

Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet om föreningen går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Om du låter någon annan använda din bostadsrätt självständigt är det en uthyrning i andra hand. Det saknar betydelse om du tar ut hyra.

Har man rätt att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand? ›

Om hyresvärden inte går med på att du hyr ut din lägenhet i andra hand, kan du söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos hyresnämnden. Det är bara du som vill hyra ut som kan ansöka hos hyresnämnden. Du kan skriva en ansökan eller använda blankett HN1, Ansökan till hyres- och arrendenämnden, via länken nedan.

Får man ta över förstahandskontrakt? ›

Att ta över ett förstahandskontrakt är möjligt endast i vissa specifika fall. Ett överlåtande kan godkännas om den som ska ta över förstahandskontraktet är en närastående som bott i bostaden under en längre tid. Vanligen krävs en tidsperiod på tre år. Med närastående avses föräldrar, barn, syskon och sambor.

Vad händer om hyresvärden säljer huset? ›

Hyresvärdens överlåtelse av sin fastighet innebär att hyresgästen får en ny hyresvärd. Hyresgästen har dock försetts med ett visst skydd i lagen genom möjligheten att se till att den tidigare hyresvärden görs subsidiärt ansvarig för att den nya hyresvärden fullgör sina skyldigheter i enlighet med hyresavtalet.

Får man ge bort förstahandskontrakt? ›

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (JB 12:32 st 1). Om du skulle överlåta den till din dotter utan hyresvärdens samtycke kan det leda till att hyresavtalet upphör i förtid (se JB 12:42 st 1 p 3). Du kan alltså bli av med hyresrätten.

Vilka regler gäller för överlåtelse av en Lokalhyresrätt om hyresvärden vägrar lämna samtycke och hyresgästen ändå vill genomföra överlåtelsen på ett lagligt sätt? ›

Om hyresvärden inte samtycker till överlåtelsen kan lokalhyresgäst överlåta hyresrätten till den som ska överta verksamheten om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen, 12 kap. 36 § JB. Regeln förutsätter att verksamheten överlåts tillsammans med hyresrätten.

Kan hyresvärd säga upp förstahandskontrakt? ›

På ett vanligt förstahandskontrakt har du alltid besittningsrätt. Det betyder att om hyresvärden vill säga upp dig kan du säga att du inte går med på det. Då måste saken prövas i hyresnämnden. Om du då vinner i hyresnämnden får du bo kvar.

Har hyresvärden tystnadsplikt? ›

Regler om tystnadsplikt finns i offentlighets- och sekretesslagen. Däremot omfattas inte hyresvärdar av den lagen och hyresvärdar har därmed ingen uttrycklig tystnadsplikt gentemot sina hyresgäster enligt svensk lag.

Får man behålla sin hyresrätt om man köpt bostad? ›

Får man äga en bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt? Det finns ingenting lagreglerat om att en person inte får äga en bostadsrätt och samtidigt inneha en hyresrätt. Däremot kan detta regleras särskilt både i bostadsrättsföreningens stadgar och i hyresvärdens villkor.

Kan man få lägenhet utan att stå i bostadskö? ›

I enstaka fall förmedlar vi bostäder utan kötid till den som först har anmält intresse. Se våra egna och kunders bästa tips för att snabbare hitta en bostad genom oss. Korttidskontrakt innebär en möjlighet för dig att få en tillfällig bostad samtidigt som du fortsätter att samla kötid.

Vilka skyldigheter respektive rättigheter har hyresgästen? ›

Hyresgästens skyldigheter och ersättningsansvar
 • Betala hyran enligt överenskommelse.
 • Meddela hyresvärden om skador.
 • Vårda bostaden omsorgsfullt.
 • Du ansvarar inte för normalt slitage på bostaden.
 • Gör slutstädningen ordentligt.
 • Förvara nycklarna omsorgsfullt.
 • Syner förebygger tvister.
 • Bevisbörda för skador.

Vad gäller vid överlåtelse av lokal? ›

När du kan få tillstånd att överlåta din lokal

du överlåter lokalen till den som ska överta verksamheten, hyresvärden inte har någon befogad anledning att säga nej och. den som tar över lokalen kan godtas som hyresgäst. Särskild vikt läggs vid om hon eller han kan betala hyran.

Är jag skyldig att visa min lägenhet? ›

Som avflyttande hyresgäst är du enligt hyreslagen §26 skyldig att visa din lägenhet på lämplig tid för kommande hyresgäster. Om du vill kan du be någon du känner att visa lägenheten åt dig.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 10/22/2023

Views: 5455

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.