Livmoderhalscancer - Diagnos och behandling (2023)

Diagnos

Vanliga frågor om livmoderhalscancer

Få svar på de vanligaste frågorna om livmoderhalscancer från Mayo Clinics gynekologiska onkolog, Dr Kristina Butler.

Hallå. Jag heter Kristina Butler, MD, en gynekologisk onkolog vid Mayo Clinic, och jag är här för att svara på några av de viktiga frågor du kan ha om livmoderhalscancer.

Vilken tid är lämplig att vänta mellan varje cellprov?

Utstryk bör börja vid 21 års ålder och sedan vart tredje till vart femte år, beroende på ålder.

Vad innebär det att få onormala cellprovsresultat?

Att få onormala cellprovsresultat är mycket vanligt, så tro inte att du är ensam. Det betyder bara att andra tester måste göras för att säkerställa att du inte har livmoderhalscancer. De flesta med onormala cellprovsresultat diagnostiseras inte med livmoderhalscancer.

Vad är åldersgränsen för att få vaccin mot humant papillomvirus (HPV)?

Nyligen har åldersintervallet för att få HPV-vaccin utökats till att omfatta alla vuxna, män och kvinnor, upp till 45 års ålder.

Ska jag få HPV-vaccinet om jag redan har cervikal precancer?

Självklart. Efter att ha haft pre-cancer i livmoderhalsen eller till och med ha exponerats för HPV, fortsätter vaccinet att vara fördelaktigt. Det finns övertygande bevis som stödjer detta påstående. Därför rekommenderar jag att få HPV-vaccin efter att ha haft pre-cancer eller till och med efter att ha haft livmoderhalscancer.

Gör det någon skillnad att upptäcka livmoderhalscancer tidigt?

Definitivt. Målet är att upptäcka livmoderhalscancer så tidigt som möjligt. Livmoderhalscancer i de tidiga stadierna har mycket bättre total överlevnad och mindre återfall.

Påverkar livmoderhalscancer fertiliteten?

Även med en diagnos av livmoderhalscancer är familjeplanering möjlig. När diagnosen diagnostiseras tidigt har vi behandlingsalternativ för att bevara fertiliteten och tillåta, i vissa fall, en kvinna att behandlas för livmoderhalscancer medan den fortfarande är fertil.

Vilket är det bästa sättet jag kan hjälpa det medicinska teamet?

Jag rekommenderar starkt att du har ett medicinskt team som du enkelt kan kommunicera med. Det är alltid bra att ställa frågor och få andra åsikter. Kom ihåg att vi trots allt alla är en del av samma team för att hjälpa dig. Om du har frågor eller funderingar, tveka aldrig att rådfråga ditt medicinska team. Att vara informerad gör skillnad. Tack för din tid och vi önskar dig lycka till.

Analys för detektion

PAP-test

Livmoderhalscancer - Diagnos och behandling (1)

PAP-test

Vid ett cellprov använder läkaren ett vaginalt spekulum för att hålla isär slidväggarna och för att se livmoderhalsen. Därefter tas ett prov av celler från livmoderhalsen med en liten konformad borste och en liten plastspatel (1 och 2). Läkaren sköljer borsten och spateln i en burk fylld med vätska (3) och skickar burken till ett laboratorium för analys.

Screeningtester kan hjälpa till att upptäcka livmoderhalscancer och precancerösa celler som en dag kan bli livmoderhalscancer. De flesta riktlinjer föreslår att man startar screening för livmoderhalscancer och precancerösa förändringar vid 21 års ålder.

Screeningtest inkluderar:

 • Pap-utstryk.Under ett Pap-test skrapar och borstar läkaren för att samla celler från livmoderhalsen, som sedan undersöks i ett laboratorium för avvikelser.

  Ett Pap-test kan upptäcka onormala celler på livmoderhalsen, inklusive cancerceller och celler som visar förändringar som ökar risken för livmoderhalscancer.

 • TestaADN avmänskligt papillomvirus.Testet avADNavmänskligt papillomvirusbestår av att analysera de celler som samlas in från livmoderhalsen för att upptäcka infektion med någon avmänskligt papillomvirussom är mer benägna att orsaka livmoderhalscancer.

Tala med din läkare om alternativ för screening av livmoderhalscancer.

Diagnos

konbiopsi

Livmoderhalscancer - Diagnos och behandling (2)

konbiopsi

Under en konbiopsi (konisering) tar en läkare kirurgiskt bort en konformad bit vävnad från livmoderhalsen. Typiskt inkluderar den konformade delen vävnad från toppen och botten av livmoderhalsen.

Om man misstänker livmoderhalscancer kommer läkaren sannolikt att börja med en fullständig undersökning av livmoderhalsen. Ett speciellt förstoringsinstrument (kolposkop) används för att kontrollera onormala celler.

Under den kolposkopiska undersökningen kommer läkaren sannolikt att ta ett prov av celler från livmoderhalsen (biopsi) för laboratorietester. För att få vävnad kan läkaren använda följande:

 • punch biopsi,vilket innebär att man använder ett vasst verktyg för att ta bort små vävnadsprover från livmoderhalsen.
 • endocervikal curettage,som använder ett litet skedformat instrument (kyrett) eller en tunn borste för att skrapa ett vävnadsprov från livmoderhalsen.

Om stansbiopsi eller endocervikal curettage väcker oro, kan din läkare utföra ett av följande tester:

 • elektriskt trådhandtag,som använder en fin, elektrifierad lågspänningsledning för att få ett litet prov av vävnad. Detta görs vanligtvis under lokalbedövning på kontoret.
 • konisk biopsi (konisering),vilket är en procedur som gör att läkaren kan få fram djupare lager av celler från livmoderhalsen för laboratorietester. En konbiopsi kan göras på ett sjukhus under allmän narkos.

iscensättning

Om din läkare fastställer att du har livmoderhalscancer, kommer du att ha fler tester för att ta reda på omfattningen (stadiet) av cancern. Stadiet av cancern är en nyckelfaktor för att besluta om din behandling.

Klassificeringsprov inkluderar följande:

 • Imaging diagnostiska tester.Tester som röntgen,CT-skanningar,MRIoch positronemissionstomografi (PET) skannar hjälper läkaren att avgöra om cancern har spridit sig utanför livmoderhalsen.
 • Visuell undersökning av urinblåsan och ändtarmen.Läkaren kan använda speciella skop för att se inuti urinblåsan och ändtarmen.

Vård på Mayo Clinic

livmoderhalscancer: Vård på Mayo Clinic Börja här

Mer information

 • Livmoderhalscancervård på Mayo Clinic
 • Cervikal dysplasi: Är det en cancer?
 • Cistoskopi
 • kolposkopi
 • datortomografi
 • PAP-test
 • Röntgen
 • Magnetisk resonans

Behandling

Behandling av livmoderhalscancer beror på flera faktorer, inklusive cancerstadiet, andra hälsoproblem du kan ha och dina preferenser. Kirurgi, strålning, kemoterapi eller en kombination av de tre kan användas.

Kirurgi

I ett tidigt skede behandlas vanligtvis livmoderhalscancer med kirurgi. Den bästa operationen för dig beror på cancerns storlek, dess stadium och om du skulle vilja överväga att bli gravid i framtiden.

Alternativen kan vara följande:

 • Kirurgi för att ta bort endast cancern.En mycket liten livmoderhalscancer kanske kan tas bort helt med en konbiopsi. Denna procedur innebär att man skär en konformad bit av livmoderhalsvävnaden, men lämnar resten av livmoderhalsen intakt. Detta alternativ kan göra det möjligt för dig att överväga att bli gravid i framtiden.
 • Operation för att avlägsna livmoderhalsen (trakelektomi).I ett tidigt skede kan livmoderhalscancer behandlas med en radikal trakelektomi, som tar bort livmoderhalsen och en del omgivande vävnad. Livmodern ligger kvar efter detta ingrepp, så det kan vara möjligt att bli gravid om man vill.
 • Kirurgi för att avlägsna livmoderhalsen och livmodern (hysterektomi).De flesta livmoderhalscancer i tidigt stadium behandlas med en radikal hysterektomioperation, som innebär att livmoderhalsen, livmodern, en del av slidan och närliggande lymfkörtlar avlägsnas. En hysterektomi kan bota livmoderhalscancer i ett tidigt stadium och förhindra att det återkommer. Men att ta bort livmodern gör det omöjligt att bli gravid.

En minimalt invasiv hysterektomi, som innebär att man gör flera små skärsår i buken istället för ett stort skär, kan vara ett alternativ för livmoderhalscancer i ett tidigt stadium. Människor som har minimalt invasiv kirurgi tenderar att återhämta sig snabbare och spendera mindre tid på sjukhuset. Men viss forskning har funnit att en minimalt invasiv hysterektomi kan vara mindre effektiv än en traditionell hysterektomi. Om du överväger minimalt invasiv kirurgi, diskutera fördelarna och riskerna med detta tillvägagångssätt med din kirurg.

Strålning

Strålbehandling använder kraftfulla energistrålar, såsom röntgenstrålar eller protoner, för att döda cancerceller. Strålbehandling kombineras ofta med kemoterapi som primär behandling för lokalt avancerade livmoderhalscancer. Det kan också användas efter operation om det finns en ökad risk för att cancern kommer tillbaka.

Strålbehandling kan ges:

 • Externt, genom att rikta en strålstråle mot det drabbade området av kroppen (extern strålbehandling)
 • Internt, genom att placera en enhet fylld med radioaktivt material inuti slidan, vanligtvis under några minuter (brachyterapi)
 • Både externt och internt

Om du inte har börjat klimakteriet ännu, kan strålbehandling orsaka klimakteriet. Om du funderar på att bli gravid efter strålbehandling, fråga din läkare om sätt att bevara dina ägg innan behandlingen påbörjas.

Kemoterapi

Kemoterapi är en läkemedelsbehandling som använder kemikalier för att döda cancerceller. Det kan administreras intravenöst eller i pillerform. Ibland används båda metoderna.

För lokalt avancerad livmoderhalscancer kombineras ofta lågdoskemoterapi med strålbehandling, eftersom cytostatika kan öka effekten av strålning. Högre doser av kemoterapi kan rekommenderas för att hjälpa till att kontrollera symtom på mycket avancerad cancer.

Målspecifik terapi

Riktade läkemedelsbehandlingar riktar sig mot specifika svagheter inom cancerceller. Genom att blockera dessa svagheter kan riktade läkemedelsbehandlingar orsaka cancercellsdöd. Målspecifik läkemedelsbehandling kombineras i allmänhet med kemoterapi. Det kan vara ett alternativ för avancerad livmoderhalscancer.

Immunterapi

Immunterapi är en läkemedelsbehandling som hjälper ditt immunförsvar att bekämpa cancer. Din kropps sjukdomsbekämpande immunsystem kanske inte angriper cancern eftersom cancerceller gör proteiner som immunsystemets celler inte kan upptäcka. Immunterapi fungerar genom att störa den processen. För livmoderhalscancer kan immunterapi övervägas när cancern är långt framskriden och andra behandlingar inte fungerar.

Palliativ vård (compassionate care)

Palliativ vård är specialiserad sjukvård som fokuserar på att lindra smärta och andra symtom på en allvarlig sjukdom. Palliativ vårdspecialister samarbetar med dig, din familj och dina andra läkare för att ge en extra nivå av stöd för att komplettera din pågående vård.

När palliativ vård ges med alla andra lämpliga behandlingar kan människor med cancer må bättre och leva längre.

Palliativ vård kommer från ett team av specialutbildade läkare, sjuksköterskor och andra yrkesverksamma. Palliativa vårdteam strävar efter att förbättra livskvaliteten för människor med cancer och deras familjer. Denna form av vård erbjuds i samband med kurativa eller andra behandlingar du kan få.

Mer information

 • Livmoderhalscancervård på Mayo Clinic
 • brakyradioterapi
 • Palliativ vård
 • Kemoterapi
 • Strålbehandling

begära en konsultation

Kliniska studier

Utforska Mayo Clinic-studiersom testar nya behandlingar, interventioner och tester för att förebygga, upptäcka, behandla eller kontrollera detta tillstånd.

Copingstrategier och stöd

Ingen kan vara beredd på en cancerdiagnos. Du kan dock försöka hantera chocken och rädslan du känner genom att vidta några åtgärder för att kontrollera vad du kan göra i situationen.

Alla klarar av en livmoderhalscancerdiagnos på sitt sätt. Med tiden kommer du att upptäcka vad som hjälper dig att klara dig. Tills dess kan du börja ta kontroll genom att prova följande:

 • Lär dig tillräckligt mycket om livmoderhalscancer för att fatta beslut om din vård.Skriv ner alla frågor som dyker upp och ta dem med dig till ditt nästa besök för att fråga din läkare. Hitta en vän eller familjemedlem som kan följa med dig till möten och göra anteckningar. Fråga ditt vårdteam om mer informationskällor.
 • Hitta någon att prata med.Du kan vända dig till en vän eller familjemedlem och berätta hur du känner, eller så kanske du föredrar att träffa en formell stödgrupp. Stödgrupper för familjer till canceröverlevande finns också tillgängliga.
 • Låt folk hjälpa dig.Cancerbehandlingar kan vara ansträngande. Låt dina vänner och familj veta vilken typ av hjälp som skulle vara mest användbar för dig.
 • Sätt upp rimliga mål.Att ha mål hjälper dig att känna kontroll och kan ge dig syfte. Men välj mål som du kan uppfylla.
 • Ta tid för dig.Att äta bra, koppla av och få tillräckligt med vila kan hjälpa dig att bekämpa stressen och tröttheten av cancer.

Förberedelse för konsultation

Boka tid med din läkare om du har tecken eller symtom som oroar dig. Om du tros ha livmoderhalscancer kommer du sannolikt att hänvisas till en läkare som är specialiserad på att behandla cancer som påverkar det kvinnliga reproduktionssystemet (gynekolog-onkolog).

Följande information hjälper dig att förbereda dig för din tid och vet vad du kan förvänta dig av din läkare.

Vad kan du göra

 • Ta hänsyn till eventuella begränsningar innan konsultationen,som att inte äta fast föda dagen innan.
 • Skriv ner de symtom du känner,inklusive sådana som kanske inte verkar relaterade till anledningen till utredningen.
 • Skriv ner din viktigaste medicinska information,inklusive andra diagnostiserade tillstånd.
 • Skriv ner viktig personlig informationoch inkluderar allt som ökar din risk att drabbas av ensexuellt överförbar infektionsom tidig sexuell aktivitet, flera partners eller oskyddat sex.
 • Gör en lista över alla mediciner, vitaminer eller kosttillskott du tar.
 • Be en vän eller familjemedlem följa med digför att hjälpa dig komma ihåg vad läkaren säger.
 • skriva frågoratt fråga doktorn.

Frågor att ställa till din läkare

 • Vilken är den mest troliga orsaken till mina symtom?
 • Vilken typ av tester behöver jag göra?
 • Vilka behandlingar finns tillgängliga och vilka biverkningar kan jag förvänta mig?
 • Vad är prognosen?
 • Hur ofta är det nödvändigt med uppföljningsbesök när behandlingen avslutas?

Utöver de frågor du har förberett att ställa till din läkare, tveka inte att ställa andra frågor som du tänker på.

Vad kan man förvänta sig av läkaren

Läkaren kommer sannolikt att ställa flera frågor till dig. Att vara beredd att svara på dem kommer att ge dig tid att gå igenom de punkter du vill stanna vid. Du kan bli tillfrågad om följande:

 • Vilka symptom har du? Hur seriösa är de?
 • När började du få symtom? Har de förändrats med tiden?
 • Har du haft regelbundna cellprover sedan du blev sexuellt aktiv? Har du någonsin haft onormala resultat på ett cellprov?
 • Har du någonsin behandlats för ett livmoderhalsproblem?
 • Har du någonsin fått diagnosen ensexuellt överförbar infektion?
 • Har du någonsin tagit immunsuppressiva läkemedel?
 • Röker du eller har du någonsin rökt? Hur mycket?
 • Vill du ha barn i framtiden?

Skrivet av Mayo Clinic personal

14 december 2022

FAQs

Livmoderhalscancer - Diagnos och behandling? ›

Varje år diagnostiseras 450−500 patienter med livmoderhalscancer. Medelåldern är cirka 50 år med stor spridning mellan åldrarna. Cirka 90 procent av patienterna behandlas med strålning eller kirurgi med kurativ intention. Femårsöverlevnaden är cirka 73 procent (2014).

Hur behandlar man livmoderhalscancer? ›

Det vanligaste är att bli opererad om cancertumören bara finns i livmoderhalsen. En större cancertumör innebär att kirurgen behöver ta bort hela livmodern, övre delen av slidan och lymfkörtlarna i bäckenet. Om du fortfarande får mens, kan kirurgen försöka lämna kvar äggstockarna så att du inte kommer i klimakteriet.

Hur snabbt sprider sig livmoderhalscancer? ›

Många kvinnor kan ha livmodercancer i ett tidigt stadium – en liten ”tyst” tumör – kanske i åratal innan sjukdomen tar fart och ger symtom. Sjukdomen delas in i fyra stadier, beroende på hur mycket den har hunnit sprida sig.

Hur stor är chansen att överleva livmoderhalscancer? ›

De senaste åren har antalet insjuknade (incidensen) ökat något och 2015 diagnostiseras drygt 550 nya fall. Den relativa 5-årsöverlevnaden för samtliga stadier ligger på ca 70 %. Globalt sett är cervixcancer den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor med över 500 000 nya fall per år.

Hur diagnostiseras livmodercancer? ›

Cellförändringar är inte cancer

När man går på en gynekologisk cellprovskontroll tar barnmorskan eller gynekologen ett cellprov från livmoderhalsen. Provtagningen sker med hjälp av en liten spatel och en borste som förs in i slidan när kvinnan ligger i en gynstol. Provet analyseras för HPV och/eller cellförändringar.

Vad är tecken på livmodercancer? ›

Symtom vid livmodercancer
 • Du får blödningar fast du har slutat att ha mens.
 • Du får förändrade flytningar när du är i klimakteriet eller efter att du har slutat att ha mens.
 • Du får förändrad mens innan du har kommit i klimakteriet eller när du är i klimakteriet.
Mar 2, 2023

Vilka dör i livmoderhalscancer? ›

Varje år dör 150 kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige. Så behöver det inte vara. Vi kan utrota det virus som ligger bakom livmoderhalscancer inom fem år.

Hur många dör av livmoderhalscancer per är? ›

HPV är vanligt i hela världen. Över 250 000 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer.

Kan man få livmoderhalscancer om man opererat bort livmodern? ›

– Delarbete II visar att kvinnor som haft cellförändringar och opererat bort livmodern på grund av detta, ändå har en ökad risk att drabbas av vaginalcancer senare i livet. Detta motiverar fortsatt uppföljning av dessa kvinnor efter operation.

Kan man se om man har livmodercancer med ultraljud? ›

Undersökningar vid misstänkt livmoderhalscancer

I undersökningen kan man använda ultraljudsundersökning via slidan som hjälp. Om cellprovet visar på grava cellförändringar görs kolposkopi och tas provbitar från eventuella avvikande områden. Patologen undersöker vävnaden i mikroskop.

Hur lång tid tar det att utveckla livmoderhalscancer? ›

Så uppstår cellförändringar i livmoderhalsen

Har man cellförändringar i livmoderhalsen beror det på att man vid något tillfälle blivit smittad av HPV när man haft sex. Sedan tar det lång tid, cirka 10–15 år, innan cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer.

Vilken ålder får man livmoderhalscancer? ›

Cirka 150 kvinnor dör varje år av livmoderhalscancer. Medelåldern för de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer i Sverige är 54 år. Sjukdomen finns dock spridd i alla åldrar, med de tidigaste fallen bland kvinnor i 20-årsåldern. Två toppar kan urskiljas, dels runt 40 år och dels i 70-årsåldern.

Vilken cancer har sämst prognos för överlevnad? ›

Lungcancer dödligaste cancerformen

Lungcancer är den cancerform flest personer dör av. Dödligheten har sedan 1980-talet stadigt minskat hos män. Hos kvinnor har dödligheten tvärtom ökat för att i mitten av 2000-talet plana ut. Lungcancer är sedan 2005 den cancersjukdom flest kvinnor dör av.

Kan livmoderhalscancer utvecklas snabbt? ›

I de flesta fall läker cellförändringar av sig självt, men ibland utvecklas de till cancer. Ofta sker det under en lång tid. Det kan ta upp emot 10–15 år för lätta cellförändringar att utvecklas till livmoderhalscancer.

Kan man överleva livmodercancer? ›

Årligen drabbas nästan 1500 kvinnor i Sverige av livmodercancer. Prognosen är över lag god med en femårsöverlevnad på 84 procent. Det finns dock undergrupper inom livmodercancer (1) med högre risk för metastaser och med en lägre överlevnadsgrad.

Vilka värden är dåliga vid cancer? ›

I tidiga stadier av bröstcancer är markören förhöjd hos 15-35 % och i metastaserande stadier upp till 75-90 %. Värden på > 50 kE/l innebär stor risk för metastasering. Vid andra metastaserande adenokarcinom ses oftast en relativt liten ökning av CA15-3 (< 50 kE/l).

Är livmoderhalscancer dödligt? ›

Livmoderhalscancer. Varje år får cirka 550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer eller cervixcancer som det också kallas. Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad. Antalet fall av livmoderhalscancer har minskat betydligt de senaste 30 åren.

Hur visar sig livmoderhalscancer? ›

Det vanligaste symtomet på livmoderhalscancer är blödningar som inte har med menstruation att göra. I tidiga skeden har man ofta inga symtom alls. Sjukdomen uppstår i livmoderhalsen, och utvecklas oftast långsamt under många år. Det gör det möjligt att upptäcka och behandla cellförändringar i ett tidigt skede.

Är en förtjockad slemhinna i livmodern alltid cancer? ›

Vid omätbart eller förtjockat (≥ 5 mm) endometrium är risken för livmoderkroppscancer förhöjd, och biopsi bör tas för att utesluta cancer. Vid väldefinierat tunt endometrium, < 5 mm, är risken för livmoderkroppscancer < 1 %; endometriebiopsi behöver då inte tas men cervixmalignitet bör uteslutas (31,32).

Kan gynekolog se livmoderhalscancer? ›

Gynekologen undersöker livmoderhalsen

Gynekologen undersöker dig för att se om det finns förändringar och för att kunna ta prov om det behövs. Undersökningen tar ungefär 20 till 30 minuter. Du får ligga i en stol med stöd för benen, som vid en vanlig gynekologisk undersökning.

Vad händer om HPV inte läker ut? ›

Om du blir smittad av HPV brukar infektionen läka av sig själv. Men några typer av HPV kan orsaka cellförändringar och sjukdomar. Det finns vaccin mot flera typer av HPV. Alla barn erbjuds vaccination mot HPV när de går i mellanstadiet.

Kan man känna cancer i livmodern? ›

Symtom. Det i särklass vanligaste symtomet på cancer i livmodern är att man får en vaginal blödning trots att menstruationerna har upphört. Oftast har man inga andra besvär. Som kvinna efter klimakteriet ska man alltid ta en vaginal blödning på allvar och söka vård hos gynekolog.

Varför har livmoderhalscancer ökat? ›

På senare år har det kommit en ny analysmetod som visar förekomst av infektion med humant papillomvirus, HPV, så kallat HPV-test. Infektion med HPV av vissa så kallade högrisktyper, är den helt dominerande orsaken till livmoderhalscancer.

Kan livmoderhalscancer vara ärftlig? ›

De cancersjukdomar där ärftliga former är vanligast är

samt gynekologisk cancer (med undantag av livmoderhalscancer som är kopplad till en lokal virusinfektion med humant papillomvirus, HPV).

Är livmoderhalscancer smittsamt? ›

Livmoderhalscancer beror ofta på HPV-virus, en vanlig infektion som kan smitta via närkontakt och sex.

Hur mår man efter man tagit bort livmodern? ›

Du kan få lite feber efter operationen. Den går ofta över efter någon dag och behöver inte behandlas. Om febern börjar stiga efter att ha gått över kan det bero på en infektion, till exempel i urinvägarna. Du kan då behöva få behandling med antibiotika.

När ska man ta bort livmodern? ›

Hysterektomi är en operation som innebär att livmodern tas bort. Operationen kan göras om du har muskelknutor, rikliga blödningar, cellförändringar eller endometrios. Men orsaken kan också vara att du har livmodercancer. Ofta kan du lämna sjukhuset dagen efter operationen.

Hur gammal måste man vara för att operera bort livmodern? ›

Patienternas ålder varierar men genomsnittet ligger runt 45-50 år. Det finns tre olika typer av hysterektomi. Via ett buksnitt, via vaginan och genom laparoskopi ("titthålskirurgi").

Hur ser cancer i slidan ut? ›

Tecken på vulvacancer kan vara ett sår eller knöl i underlivet som inte läker. Det kan ge besvär som klåda, smärta eller blödningar från underlivet. Långvarig klåda i underlivet hos äldre kvinnor ska alltid tas på allvar och undersökas av gynekolog.

Kan man få livmoderhalscancer trots cellprov? ›

På vissa håll har risken att drabbas av cancer trots normala cellprov mer än fördubblats. I andra landsting har risken inte ökat eller till och med minskat. Skillnader mellan laboratorier talar för att ökningen beror på att det är något i laboratorieprocessen som försämrats.

När kollar man livmodercancer? ›

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 49 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år för att tidigt kunna upptäcka livmoderhalscancer. Mellan åldrarna 50 och 64 år kallas du vart sjunde år.

Kan HPV ligga latent i 30 är? ›

HPV virus kan ligga latent i kroppen under flera år

Det är därför mycket viktigt för kvinnor att genomföra de regelbundna provtagningarna på vart tredje eller vart sjunde år beroende på hur gammal du är. För närvarande finns det inget test som kan upptäcka HPV i kroppen hos män.

Hur ofta ska man testa sig för livmoderhalscancer? ›

Tidsintervallet mellan inbjudan till provtagning är tre år för kvinnor från 23 till och med 49 år och sju år för kvinnor mellan 50–70 år. Cellprovtagning med analys för cytologi sker vart tredje år i åldern 23–29 år. För kvinnor som är 30 år eller äldre sker cellprovtagning med analys för HPV som primäranalys.

Kan man se cancer på cellprov? ›

Screening för livmoderhalscancer görs genom gynekologisk cellprovtagning. Screening gör att det tidigt går att hitta cellföränd- ringar innan de hinner utvecklas till cancer. Därför är screening ett sätt att skydda sig mot sjukdomen.

Vilken är den mest aggressiva cancer? ›

Dessa är de mest aggressiva cancerformerna: de cancerformer som avancerar snabbast är bukspottkörtel-, lung- och levercancer. De aggressivaste cancerformerna med kortast förväntad livslängd efter diagnos är bukspottkörtelcancer, lungcancer och hepatocellulärt karcinom.

Vilken cancer är svårast att upptäcka? ›

PORTRÄTT Bukspottkörtelcancer, pankreascancer, är en av de svåraste cancersjukdomarna. Den är svår att diagnosticera och ännu svårare att behandla.

Vilken är farligaste cancern? ›

Lungcancer är den cancerform som orsakade flest dödsfall bland kvinnor, 1 879 kvinnor dog under 2019. Lungcancer orsakade 1 677 dödsfall bland män. Observera att de som har dött i cancer under ett visst år kan ha fått sin cancer di- agnosticerad flera år tidigare.

Hur sprider sig livmodercancer? ›

Om något blir fel i celldelningen kan livmodercancer uppstå. Cancertumören växer först bara i slemhinnan, men senare kan den börja växa genom slemhinnan och in i livmoderns muskelvägg. I livmoderväggen finns lymfkärl och blodkärl. Genom dem kan cancercellerna spridas till lymfkörtlarna i bäckenet och magen.

Hur blir man av med HPV? ›

Det finns ingen behandling mot virusinfektionen HPV. För det mesta läker infektionen ut av sig, över 90 procent läker ut av sig själva. Det kan dock ta tid, runt ett år. Du som har fått kondylom orsakad av ett HPV-virus kan behandla vårtorna med läkemedel.

Kan Kolposkopi visa cancer? ›

Cytologiska analysen visar: (Misstanke om) Skivepitelcancer

Om den cytologiska analysen visar skivepitelcancer eller misstanke om skivepitelcancer bör kvinnan remitteras enligt nivåstrukturering inom regionen. Kolposkopi ska utföras utan dröjsmål av särskilt erfaren kolposkopist.

Hur ofta visar en biopsi att det inte är cancer? ›

Bland de 2000 patienterna fanns både de som undersökts med finnålsbiopsi, och patienter som inte blivit det. Två år efter sin operation hade hälften av de som diagnosticerats med fin nål dött av sin cancer. Bland de som inte undersöktes med biopsi var det ännu fler som dog, nämligen två tredjedelar.

Kan trötthet vara cancer? ›

Cancer och trötthet. Många som insjuknat i cancer känner sig mycket trötta och utmattade. Ofta hjälper det inte att man sover. Den insjuknade kan ha svårigheter att komma ihåg och koncentrera sig på saker.

Varför går man ner i vikt när man har cancer? ›

Patienter med cancer tappar ofta i vikt som en konsekvens av de metabola förändringarna som orsakas av inflammation av tumören, som ger ökad katabolism. Viktförlusten kan även bero på ett minskat matintag orsakat av smärta, illamående och biverkningar av cancerbehandlingen.

Hur farligt är livmodercancer? ›

Varje år får cirka 1 500 kvinnor i Sverige livmoderkroppscancer eller corpuscancer eller endometriecancer som det också kallas. Den relativa femårsöverlevnaden är god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad. Antalet kvinnor som får cancer i livmodern har ökat de senaste decennierna.

Hur många dör i livmoderhalscancer varje är? ›

HPV är vanligt i hela världen. Över 250 000 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer.

Vilken ålder får män livmoderhalscancer? ›

Cirka 150 kvinnor dör varje år av livmoderhalscancer. Medelåldern för de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer i Sverige är 54 år. Sjukdomen finns dock spridd i alla åldrar, med de tidigaste fallen bland kvinnor i 20-årsåldern. Två toppar kan urskiljas, dels runt 40 år och dels i 70-årsåldern.

Hur vet män om en tumör är elakartad? ›

Vävnadsprov visar om tumören är elakartad eller godartad (benign) Man kan ibland med hjälp av radiologi, röntgen, avgöra om en tumör är malign eller benign, men om det inte går får man gå vidare och ta ett vävnadsprov. Via den histopatologiska undersökningen kan man få besked om cellerna är godartade eller elakartade.

Kan man få HPV med fast partner? ›

Du måste inte berätta för din partner att du har HPV, det är ingen anmälningspliktig infektion. Du som har en fast manlig partner som du redan har haft oskyddat sex med behöver inte börja använda kondom. Även om du har fått behandling av cellförändringar och HPV har försvunnit kan du leva som vanligt.

Kan en kvinna smitta en man med HPV? ›

HPV sprids via hud- och slemhinnekontakt. Virustyperna som kan ge könsvårtor, livmoderhalscancer och cancer i svalg, penis och anus smittar lätt vid sexuell kontakt. Eftersom viruset är vanligt i både slemhinnorna och huden i underlivet kan hudkontakt också leda till smitta.

Kan man bli av med HPV? ›

Det finns ingen behandling mot HPV. Oftast läker infektionen av sig själv. Det kan ta tid, ofta omkring ett år. Men det kan också ta flera år.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 11/20/2023

Views: 5429

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.