cellprov - Mayo Clinic (2023)

Allmän beskrivning

PAP-test

cellprov - Mayo Clinic (1)

PAP-test

Vid ett cellprov använder läkaren ett vaginalt spekulum för att hålla isär slidväggarna och för att se livmoderhalsen. Därefter tas ett prov av celler från livmoderhalsen med en liten konformad borste och en liten plastspatel (1 och 2). Läkaren sköljer borsten och spateln i en burk fylld med vätska (3) och skickar burken till ett laboratorium för analys.

Papanicolaou-testet är ett förfarande som utförs för att upptäcka livmoderhalscancer hos kvinnor.

Ett cellprov innebär att celler samlas in från livmoderhalsen, den nedre, smala änden av livmodern ovanför slidan.

Tidig upptäckt av livmoderhalscancer genom ett cellprov ger dig en bättre chans att bota. Ett cellprov upptäcker också förändringar i cellerna i livmoderhalsen som tyder på att cancer kan utvecklas i framtiden. Tidig upptäckt av dessa onormala celler genom ett cellprov är det första steget för att stoppa den möjliga bildandet av livmoderhalscancer.

Varför görs det?

Ett cellprov används för att screena för livmoderhalscancer.

Ett cellprov görs vanligtvis tillsammans med en bäckenundersökning. För kvinnor över 30 år kan Pap-testet kombineras med ett test för humant papillomvirus (HPV), en vanlig sexuellt överförbar infektion som kan orsaka livmoderhalscancer. I vissa fall kan ett HPV-test göras istället för ett cellprov.

Vem ska ta ett cellprov?

Du och din läkare kan bestämma när det är dags för dig att börja ta ett cellprov och hur ofta du ska testa dig.

I allmänhet rekommenderar läkarna att man påbörjar ett cellprov vid 21 års ålder.

Hur ofta ska cellprovet upprepas?

Läkare rekommenderar generellt att kvinnor mellan 21 och 65 år har ett upprepat cellprov vart tredje år.

Kvinnor i åldern 30 och äldre kan överväga att ta ett Pap-test vart femte år om proceduren görs i samband med ett humant papillomvirus (HPV)-test. Andra kan överväga att ta ett HPV-test istället för ett cellprov.

Om du har vissa riskfaktorer kan din läkare rekommendera tätare Pap-tester, oavsett ålder. Dessa riskfaktorer inkluderar följande:

 • Diagnos av livmoderhalscancer eller ett cellprov som visade precancerösa celler
 • Exponering för dietylstilbestrol före födseln
 • en HIV-infektion
 • Försvagningen av immunförsvaret på grund av organtransplantation, kemoterapi eller kronisk användning av kortikosteroider.
 • Rökning historia

Du och din läkare kan diskutera fördelarna och riskerna med Pap-testet och bestämma vad som är bäst för dig baserat på dina riskfaktorer.

Vem kan sluta göra rutinmässiga cellprov?

I vissa situationer kan en kvinna och hennes läkare besluta att sluta utföra rutinmässiga cellprov, till exempel:

 • Efter en total hysterektomi.Efter en total hysterektomi, kirurgiskt avlägsnande av livmodern och livmoderhalsen, fråga din läkare om du behöver fortsätta ta Pap-tester.

  Om hysterektomi utfördes för ett icke-canceröst tillstånd, såsom myom, kan du stoppa rutinmässiga cellprov.

  Men om hysterektomi gjordes för ett cancer- eller precanceröst tillstånd i livmoderhalsen, kommer din läkare att rekommendera att du fortsätter att ha rutinmässiga cellprov.

 • Avancerad ålder.Läkare föreslår generellt att kvinnor kan sluta ha rutinmässiga cellprov vid 65 års ålder om deras tidigare screeningtest för livmoderhalscancer var negativa.

  Prata med din läkare om de möjliga alternativen för att tillsammans bestämma vad som är bäst för dig baserat på dina riskfaktorer. Om du har sex med olika människor, kommer din läkare att rekommendera att du fortsätter att ta rutinmässiga cellprov.

Mer information

 • Utstryk: Måste jag skaffa en om jag är oskuld?
 • vaginal atrofi
 • vaginal cancer
 • Sexuellt överförbara sjukdomar (STD)
 • HPV-infektion
 • Könsvårtor

begära en konsultation

risker

Ett cellprov är ett säkert sätt att screena för livmoderhalscancer. Pap-utstryket är dock inte idiotsäkert. Det är möjligt att få falskt negativa resultat, vilket innebär att testet indikerar att det inte finns några avvikelser, trots att du har onormala celler.

Ett falskt negativt resultat betyder inte att ett fel har gjorts. Några av de faktorer som kan orsaka ett falskt negativt resultat är:

 • Felaktig cellinsamling
 • Litet antal onormala celler
 • Blod eller inflammatoriska celler som blockerar de onormala cellerna

Även om onormala celler kanske inte upptäcks, är tiden på din sida. Livmoderhalscancer tar flera år att bilda. Och om de onormala cellerna inte hittas på ett test, kommer de troligen att hittas på nästa.

Hur man förbereder

För att säkerställa att Pap-testet är så effektivt som möjligt, följ dessa tips innan testet:

 • Undvik att ha sex, duscha eller använda vaginalmediciner eller spermiedödande skum, krämer eller geler under två dagar innan ditt Pap-test, eftersom dessa substanser kan döda eller maskera onormala celler.
 • Försök att inte schemalägga ett cellprov för att sammanfalla med din menstruation. Om möjligt är det bäst att undvika denna tid i cykeln.

vad du kan förvänta dig

Under cellprovet

Kvinnligt reproduktionssystem

cellprov - Mayo Clinic (2)

Kvinnligt reproduktionssystem

Äggstockarna, äggledarna, livmodern, livmoderhalsen och slidan (födelsekanalen) utgör det kvinnliga reproduktionssystemet.

Utstrykningen görs på läkarmottagningen och tar bara några minuter. Du kan bli ombedd att klä av dig helt eller bara från midjan och nedåt.

Du måste ligga på rygg på ett undersökningsbord med böjda knän. Du kommer att vila hälarna på stöd som kallas stigbyglar.

Läkaren kommer försiktigt att föra in ett instrument som kallas spekulum i slidan. Spekulumet håller isär slidans väggar så att läkaren lätt kan se livmoderhalsen. Införandet av spekulum kan orsaka en känsla av tryck i bäckenområdet.

Läkaren kommer sedan att ta prover på livmoderhalscellerna med en mjuk borste och en platt skrapanordning som kallas spatel. Detta orsakar vanligtvis inte smärta.

Efter cellprovet

Efter cellprovet kan du utföra dina dagliga aktiviteter utan begränsningar.

Beroende på vilken typ av cellprov du har överför din läkare cellprovet som erhållits från livmoderhalsen till en behållare som innehåller en speciell vätska för att bevara provet (vätskebaserat cellprov) eller på ett objektglas (Pap-utstryk). konventionellt cellprov).

Proverna skickas till ett laboratorium där de undersöks i mikroskop för att leta efter egenskaper hos cellerna som tyder på cancer eller ett precanceröst tillstånd.

Fråga din läkare när du kan få testresultaten.

Resultat

Ett cellprov kan uppmärksamma läkaren på närvaron av misstänkta celler som kräver ytterligare testning.

normala resultat

Om endast friska livmoderhalsceller hittas under cellprovet anses resultatet vara negativt. Du behöver inte göra någon annan behandling eller testning förrän det är dags för din nästa cellprov med bäckenundersökning.

onormala resultat

Om onormala eller ovanliga celler hittas på ditt cellprov, sägs du ha ett positivt resultat. Ett positivt resultat betyder inte att du har livmoderhalscancer. Vad ett positivt resultat betyder beror på vilken typ av celler som finns i testet.

Här är några termer som läkaren kan använda och vad du kan göra därifrån:

 • Atypiska skivepitelceller av obestämd betydelse (ASC-US).Skivepitelceller är tunna och platta och växer på ytan av en frisk livmoderhals. När det gäller ASC-US avslöjar Pap-testet något onormala skivepitelceller, men förändringarna innebär inte nödvändigtvis närvaron av precancerösa celler.

  Med det vätskebaserade testet kan läkaren testa om provet för att kontrollera om det finns virus som är kända för att främja cancer, såsom vissa typer av humant papillomvirus (HPV).

  Om inget högriskvirus hittas är de onormala celler som hittas i testet inte av större betydelse. Om alarmerande virus hittas måste du genomgå ytterligare tester.

 • Squamous intraepitelial lesion.Denna term används för att indikera att cellerna som samlas in från cellprovet kan vara precancerösa.

  Om förändringarna är låggradiga betyder det att storleken, formen och andra egenskaper hos cellerna tyder på att om det finns en precancerös lesion är det troligen år från att bli cancer.

  Om förändringarna är höggradiga är chansen större att lesionen förvandlas till cancer mycket tidigare. Ytterligare diagnostiska tester är nödvändiga.

 • atypiska körtelcellerKörtelceller producerar slem vid öppningen av livmoderhalsen och inne i livmodern. Atypiska körtelceller kan verka något onormala, men det är inte klart om de är cancerösa eller inte.

  Ytterligare tester behövs för att fastställa ursprunget för de onormala cellerna och deras betydelse.

 • Skivepitelcancer eller adenokarcinomcellerDetta resultat innebär att cellerna som samlas in i cellprovet verkar så onormala att patologen är nästan säker på att cancer är närvarande.

  "Squamous cell carcinoma" härrör från cancer som uppstår i cellerna med platt yta i slidan eller livmoderhalsen. "Adenocarcinom" härrör från cancer som uppstår i körtelceller. Om sådana celler hittas kommer din läkare att rekommendera omedelbara utvärderingar.

Om Pap-testet är onormalt kan läkaren utföra en procedur som kallas kolposkopi, där han använder ett speciellt förstoringsinstrument (kolposkop) för att undersöka vävnaderna i livmoderhalsen, slidan och vulva.

Läkaren kan också ta bort ett vävnadsprov (biopsi) från alla områden som verkar onormala. Vävnadsprovet skickas sedan till ett laboratorium för analys och en definitiv diagnos.

Ta emot vårt kostnadsfria nyhetsbrev på spanska

Mayo Clinics nyhetsbrev på spanska är gratis och skickas varje vecka via e-post med hälsotips, läckra recept, medicinska upptäckter och mer.se ett exempelmejla och registrera dig nedan.

För att ge dig den mest relevanta och användbara informationen, och för att förstå vilken information som är fördelaktig, kan vi kombinera din e-post- och webbplatsanvändningsinformation med annan information vi har om dig. Om du är en Mayo Clinic-patient kan detta inkludera känslig hälsoinformation. Om sådan data kombineras med din skyddade hälsoinformation kommer all sådan information att behandlas som skyddad hälsoinformation och kommer endast att användas eller avslöjas enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Du kan när som helst välja bort att ta emot e-postkommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i meddelandet.

Skrivet av Mayo Clinic personal

FAQs

Where can I find answers to medical questions? ›

MedlinePlus directs you to information to help answer health questions. MedlinePlus brings together authoritative information from NLM, the National Institutes of Health (NIH), and other government agencies and health-related organizations.

Is it hard to get accepted to Mayo Clinic? ›

Given its 4% acceptance rate, admission into Mayo Medical School is highly competitive.

Why is it so hard to get into Mayo Clinic? ›

Because of its reputation as a world-class medical institute and the fact that patients often do not need referrals in order to see doctors, it can be difficult to get an appointment at Mayo Clinic; in many cases, you must be prepared to wait for a few months.

How to get second opinion on cancer from Mayo Clinic? ›

Call 608-394-6356. Not all treatments, tests and services are available at all Mayo Clinic Health System locations. Check with your preferred location in advance.

Where can I ask medical questions for free? ›

​Call the Medi-Nurse Line: (877) 409-9052​​

What is the website to ask doctors questions for free? ›

SmartDocMD makes it easy for you to ask a doctor online free about what's going on, so that you can get what you need, when you need it. We have designed an innovative tool known as SmartDocAI to help guide new clients through a questionnaire, which we call our online patient interview.

What to do if you are denied by Mayo Clinic? ›

If denied as not medically necessary and your appeal resulted in a second denial, contact Patient account service for clarification.
 1. Log on to your account at Mayo Clinic patient online Services. Select Messages & Letters. Select Billing & Insurance Questions.
 2. Alternatively, call 1-844-217-9591 (toll free)

Does Mayo Clinic refuse patients? ›

While it may be unseemly or unethical, it is not illegal for Mayo Clinic, a private entity, to prefer patients on the basis of their insurance coverage. Discriminating against patients is illegal only in the emergency room. Some physicians already choose not to accept Medicare or Medicaid, Caplan pointed out.

Do celebrities go to Mayo Clinic? ›

And yet, Mayo's sterling reputation has led heads of state, Hollywood elite and world-class athletes to flock to the so-called “miracle in the cornfield” for their most pressing health concerns. Although stories of some of the institution's most famous visitors — from baseball great Lou Gehrig to President George H. W.

Who gets accepted to Mayo Clinic? ›

MCAT score (at or above 508) GPA (no minimum GPA requirement) Depth and breadth of all experiences, such as community and volunteer service, leadership, research, exposure to and exploration of medicine, artistic and athletic endeavors, and work experiences. Personal statement.

Does Mayo Clinic take everyone? ›

Anyone may request an appointment at Mayo Clinic, and in most cases, a physician's referral is not required. When you call or submit an online appointment request, Mayo appointment staff will advise you if a referral is needed.

Which Mayo Clinic is the best? ›

Mayo Clinic in Rochester, MN is ranked No. 1 on the Best Hospitals Honor Roll. It is nationally ranked in 14 adult and 8 pediatric specialties and rated high performing in 1 adult specialty and 20 procedures and conditions. It is a general medical and surgical facility.

Is it worth going to Mayo Clinic for second opinion? ›

According to Mayo Clinic patient educators, taking the time to learn about your condition, and getting a second or third opinion is a reasonable approach. Proactive decision-making will give you a greater degree of control over your treatment.

What percentage of cancer patients get a second opinion? ›

A review of 20 quantitative studies of patients with cancer seeking second opinions found that the rates of seeking second opinions ranged between 1 and 88% [1].

How do you deal with waiting for cancer diagnosis? ›

This means taking time both by yourself and with others to acknowledge and work through your fears and worries.
 1. Take a few minutes each day to think about your fears. ...
 2. Find a cancer support group to build community with other people who understand what you're going through. ...
 3. Talk to a counselor.

Can I just call my doctor for a question? ›

When to Call the Doctor's Office. If you have new symptoms, it's best to call the office and talk to a nurse who can help you decide if your new symptoms require a visit. If you have a question that is of a more urgent nature, but not an emergency. If you don't understand your lab or test results.

Where is the best place to ask medical questions? ›

The National Institutes of Health website is a good place to start for reliable health information. The Centers for Disease Control and Prevention website is another one.

Where is the best place to ask medical questions online? ›

MedlinePlus - Health Information from the National Library of Medicine.

Is there a way to talk to a doctor online for free? ›

How can I consult a doctor online for free? You can post the first query on iCliniq for free without any charges. Most of the specialties are free for the first time.

What websites do doctors trust? ›

1. PubMed
 • Visit PubMed.
 • PubMed is a medical website from the US National Library of Medicine that is located at the National Institutes of Health. ...
 • Visit Medscape.
 • Visit WebMD.
 • Visit the WHO.
 • Visit the UpToDate.
 • Visit the ClinicalKey.
 • Visit the MedicineNet.

Is there an app where I can talk to a doctor? ›

Get the Teladoc telehealth app

Whether you're at home, stuck at work or out of town, you can manage your medical history or request a visit anytime.

Why is Mayo Clinic so highly recommended? ›

Mayo Clinic experts solve the world's toughest medical problems — one patient at a time. No matter what serious, complex or rare health challenge you're facing, you can be confident that Mayo Clinic has extensive experience in treating patients with your specific condition.

Why is Mayo Clinic so special? ›

Complex care often requires medical experts from more than one specialty. With world-class experts working together across specialties to give you the unparalleled care you deserve, Mayo Clinic is the destination for all who need certainty, options and hope. Mayo Clinic care is covered by most insurance plans.

Is Mayo Clinic accurate? ›

Although no single set of measures can perfectly represent health care quality, Mayo Clinic is proud to be recognized. Thirteen hospitals across Mayo Clinic have received star ratings from the Centers for Medicare & Medicaid Services for Overall Hospital Quality.

Should you trust Mayo Clinic? ›

Mayo Clinic is consistently ranked in the U.S. News & World Report rankings of top hospitals. Mayo Clinic is regularly acknowledged among the very best in the nation in the following specialties: Cancer. Cardiology and heart surgery.

What are the 10 rights of the patient? ›

Let's take a look at your rights.
 • The Right to Be Treated with Respect.
 • The Right to Obtain Your Medical Records.
 • The Right to Privacy of Your Medical Records.
 • The Right to Make a Treatment Choice.
 • The Right to Informed Consent.
 • The Right to Refuse Treatment.
 • The Right to Make Decisions About End-of-Life Care.
Feb 25, 2020

What are the 5 rights of a patient? ›

Most health care professionals, especially nurses, know the “five rights” of medication use: the right patient, the right drug, the right time, the right dose, and the right route—all of which are generally regarded as a standard for safe medication practices.

Who is top paid at Mayo Clinic? ›

The Post Bulletin has a report on the pay increases, which were led by a 27% raise for Mayo CEO Dr. Gianrico Farrugia. His compensation climbed to $3.48 million in 2021, the most recent year for which data is available, from $2.74 million in 2020.

What is the religious affiliation of Mayo Clinic? ›

No, Mayo Clinic College of Medicine and Science is a college that does not have any religious affiliation. Learn about the reasons to consider religious or Christian colleges here.

Who owns the Mayo Clinic? ›

Mayo Clinic Health System is a system of community-based medical facilities. It is owned by Mayo Clinic and was founded in 1992.

Do presidents go to Mayo Clinic? ›

For more than a century, American presidents have trusted Mayo Clinic to provide health care for themselves and their loved ones.

What makes do different from MD? ›

In general, an MD and a DO fulfill the same roles. An MD and a DO complete similar residencies, prescribe medications, and can practice in all 50 states. The main difference in DO versus MD is that DOs complete additional hands on training in a technique termed osteopathic manipulative medicine (OMM).

How much does Mayo Clinic grep pay? ›

The estimated total pay for a Graduate Research Education Program (GREP) at Mayo Clinic is $28 per hour. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users. The estimated base pay is $24 per hour.

Is Mayo Clinic very expensive? ›

It's important to acknowledge the elephant in the room: Mayo Clinic, as a leading academic medical center, is still an expensive place to receive care.

How long should I plan to stay at Mayo Clinic? ›

We often suggest that a plan of 1 week allotted timeframe is feasible. Here is a link to the Mayo Clinic visitors guide http://www.mayoclinic.org/patient-visitor-guide.

How long does it take to get an appointment at Mayo Clinic Rochester? ›

Wait times depend on your medical need and the area of practice you need to see. You might be able to see a provider next week, or you might have to wait 12 weeks or more. Generally, timely appointments are available for urgent problems.

Is Johns Hopkins better than Mayo Clinic? ›

The Mayo Clinic in Rochester, Minnesota has topped the list of Best Hospitals in 2020-2021 in U.S. News & World Report's annual rankings, followed by the Cleveland Clinic and Johns Hopkins Hospital in Baltimore in the second and third spots, respectively.

Which is better Shands or Mayo Clinic? ›

Mayo Clinic in Jacksonville tied with UF Health Shands as the top Florida hospital in 2020-21.

Is Cleveland Clinic or Mayo Clinic better? ›

Mayo Clinic: Which Is Better? According to the 2022-2023 U.S. News Best Hospitals Honor Roll, Mayo Clinic is currently the best hospital in the United States, with Cleveland Clinic coming in fourth.

Do doctors resent second opinions? ›

Your doctor is unlikely to be surprised or offended. After all, getting a second opinion is common before making any major medical decision.

Do doctors get upset when you ask for a second opinion? ›

No doctor should be upset if a patient asks for a second opinion,” says Loyola neurologist Jose Biller, MD. “A good and experienced healthcare professional should be comfortable in encouraging patients to consult with other specialists whenever appropriate.”

Do doctors know when you get a second opinion? ›

Getting a second opinion is standard, and experienced doctors know and expect it. This doesn't mean that every doctor will be kind when you request a second medical opinion. A few may get offended, but it may be best to take your business elsewhere if this happens.

What oncologists won t tell you? ›

In some cases, oncologists fail to tell patients how long they have to live. In others, patients are clearly told their prognosis, but are too overwhelmed to absorb the information.

Is it harder to beat cancer the second time? ›

In these cases, cancer may be considered not to have recurred but progressed, and it may be faster-growing or harder to kill. In general, the shorter the time between when cancer is first treated and when it reappears, the more severe the cancer risk.

Is cancer harder to beat the second time? ›

In general, recurrent cancer that comes back at or near the original cancer may be easier to treat than cancer that recurs in organs or tissues far away from the original tumor. Your overall health. Different or more intensive cancer treatment for recurrent cancer may have significant side effects.

What is the 2 week rule? ›

Know when to call your doctor by using the 2-week rule: If you notice a subtle change in your normal health and it lasts 2 weeks or more, it's time to explore what is causing the change. Your doctor wants to hear from you before a small problem becomes a bigger, more complex one.

What is the 2 week rule for suspected cancer? ›

Your General Practitioner (GP) or dentist may have asked for you to have an urgent hospital appointment within two weeks. Depending on your symptoms, this appointment may be to attend an outpatient clinic, a diagnostic test (such as an x-ray or endoscopy) or a combination of the two.

Can cancer spread while waiting for treatment? ›

This can be frustrating and difficult to cope with. You may begin to worry that the cancer will spread during this time. But we know that most cancers usually grow slowly. So waiting a few weeks for a scan or treatment does not usually affect how well the treatment works.

What is the website for doctor questions? ›

WebMD - Better information. Better health.

Where can I ask health related questions? ›

WebMD is simply the best health research tool on the market.

Where can I find medical articles? ›

PubMed® comprises more than 35 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites.

How do you answer common medical interview questions? ›

The best way to do this is to draw from your own personal experiences. Do not, under any circumstances, give a generic answer. Use a personal anecdote or experience from your past, as it enables you to speak about yourself and the field you're pursuing in a way that will keep the interviewer engaged.

Is there a search engine for doctors? ›

DoctorFinder provides you with basic professional information on virtually every licensed physician in the United States. This includes more than 814,000 doctors.

Can I ask Mayo Clinic a question? ›

Ask Mayo Clinic online is available 24 hours a day, 7 days a week. It's easy to access—and no registration is required.

What is the most Googled health question? ›

Key Findings. "Flu symptoms," "diabetes symptoms," and "ADHD symptoms" are the most searched health terms in the nation.

How can I get full text medical articles for free? ›

Useful Sites
 1. Google Scholar.
 2. Core.
 3. Dimensions.
 4. The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 5. PubMed.
 6. Web of Science.
 7. Science.gov.
 8. OSF Preprints.

What is the most popular medical database? ›

1. PubMed. PubMed is the number one source for medical and healthcare research. It is hosted by the National Institutes of Health (NIH) and provides bibliographic information including abstracts and links to the full text publisher websites for more than 28 million articles.

How can I get full articles for free? ›

Download Research Paper for Free – 2023
 1. Sci-Hub. Sci-Hub is a website link with over 64.5 million academic papers and articles available for direct download. ...
 2. Z-Library. ...
 3. Library Genesis. ...
 4. Unpaywall. ...
 5. GetTheResearch.org. ...
 6. Directory of Open Access Journals (DOAJ) ...
 7. Researcher. ...
 8. Science Open.
Jan 1, 2023

What is your greatest weakness? ›

Answer “what is your greatest weakness” by choosing a skill that is not essential to the job you're applying to and by stressing exactly how you're practically addressing your weakness. Some skills that you can use as weaknesses include impatience, multitasking, self-criticism, and procrastination.

How do you answer the biggest weakness in a medical interview? ›

When discussing your weaknesses, tell the truth. At the same time, be sure to emphasize how you combat your weaknesses and are working to be better. Don't try to twist your weakness into a secret strength by saying something generic like: “I care too much about people!”

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5421

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.